Ffidil Fawr 2024

Friday, September 20, 2024 – Sunday, September 22, 2024

Ffidil Fawr 2024

Friday, September 20, 2024 – Sunday, September 22, 2024

What you need to knowFfidil Fawr 2024 is the first edition of this immersive weekend fiddle retreat, hosted by Welsh chamber folk trio and multi-award winners VRï. This gathering will be an opportunity for players of fiddles big and small to share tunes and ideas - so bring your violin, viola, cello, double bass - and even your crwth or viola da gamba - and get ready to explore Welsh traditional music from its most plaintive to its liveliest and most foot-stomping, all the while guided by VRï in their signature chamber-folk style. 

 

Join us for a weekend in the stunning Eryri National Park, during which we’ll help you to expand your repertoire of traditional tunes, develop your style and technique, and facilitate loads of opportunities to make music with others in chamber groups large and small, culminating in a proper ‘Ffidil Fawr’ - all of us together in one great big fiddle orchestra, with music available in advance for people to get their teeth into. 

 

The course is open to any and all string players of intermediate experience and above; so whether you’re a seasoned folk fiddler or have played other genres and always wanted to give traditional music a go, this is absolutely the event for you! Teaching will be done predominantly by ear, but sheet music will be available for all elements of the course for whoever would prefer to read. 


Ffidil Fawr yw'r rhifyn cyntaf yr encil ffidil penwythnos ymgolli hwn, a gynhelir gan driawd gwerin siambr Cymreig ac enillwyr aml-wobr, VRï. Bydd y cynulliad hwn yn gyfle i chwaraewyr ffidlau mawr a bach rannu alawon a syniadau - felly dewch â'ch ffidil, fiola, soddgrwth, bas dwbl - a hyd yn oed eich crwth neu fiola da gamba - a byddwch yn barod i archwilio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o'i yn fwyaf plaenus i'w mwyaf bywiog a mwyaf traed-droed, tra'n cael eich arwain gan VRï yn eu steil siambr-gwerin.

Ymunwch â ni am benwythnos ym Mharc Cenedlaethol Eryri godidog, pan fyddwn ni'n helpu chi i ehangu eich repertoire o alawon traddodiadol, datblygu eich arddull a’ch techneg, a hwyluso llwyth o gyfleoedd i greu cerddoriaeth gydag eraill mewn grwpiau siambr mawr a bach, gan orffen gyda 'Ffidil Fawr' go iawn - pob un ohonom gyda'n gilydd mewn un gerddorfa ffidil fawr wych, gyda cherddoriaeth a recordiadau ar gael ymlaen llaw er mwyn i chi gael golwg drosto cyn cyrraedd.

 

Mae'r cwrs yn agored i unrhyw a phob chwaraewr llinynnol o brofiad canolradd ac uwch; Felly p’un a ydych chi’n ffidlwr gwerin profiadol neu wedi chwarae genres eraill ac eisiau rhoi cynnig ar gerddoriaeth draddodiadol erioed, dyma’r digwyddiad i chi! Byddwn ni'n addysgu wrth glust yn bennaf, ond bydd y 'dots' ar gael ar gyfer pob elfen o'r cwrs i bwy bynnag fyddai'n faffrio darllen. 
When

Organiser

Share