Gwerin Gwallgo 2024

Cyntaf i'r felin, cofrestrwch nawr! / Places are limited, register now!

Monday, October 28, 2024 – Thursday, October 31, 2024
Gwersyll yr Urdd, Glanllyn, Bala, United Kingdom

Gwerin Gwallgo 2024

Cyntaf i'r felin, cofrestrwch nawr! / Places are limited, register now!

Monday, October 28, 2024 – Thursday, October 31, 2024
Gwersyll yr Urdd, Glanllyn, Bala, United Kingdom

What you need to know

Cwrs gwerin preswyl bywiog i bobl ifanc (11 -18 oed) yw Gwerin Gwallgo. Pedwar diwrnod o weithdai offerynnol (o ddechreuwyr i lefel uwch), canu gwerin, clocsio, a llawer o hwyl!  Mae'r gost yn cynnwys pob bryd o fwyd, llety ac hyfforddiant.

Tiwtoriaid Gwerin Gwallgo 2024 yw: Ffidil - Patrick Rimes ac Aneirin Jones | Canu - Beth Celyn | Clocsio - Beth Williams Jones a Huw Williams | Gitar - Rhys Morris | Telyn - Gwen Màiri | Soddgrwth/Offerynnau cymysg - Awen Blandford | Stiwdio - Osian Gruffydd 

Bwrsariaethau a chymorth i bobol gyda anghenion cymorth ychwanegol ar gael - anfonwch ebost at jordan@trac-cymru.org am fwy o wybodaeth.Gwerin Gwallgo is a full-on four-day residential folk course for young people, aged 11 to 18. Tuition includes instrumental work (beginners to advanced), folk song, clog dancing, and lots of hwyl! Fully inclusive - the cost includes all meals, accommodation, and tuition.

Gwerin Gwallgo 2024 Tutors are: Fiddle - Patrick Rimes and Aneirin Jones | Song - Beth Celyn | Clog dancing - Beth Williams Jones and Huw Williams | Guitar - Rhys Morris | Harp - Gwen Màiri | Cello/Mixed Instrument - Awen Blandford | Studio - Osian Gruffydd 

Bursaries and support for people with additional support needs are available - please contact jordan@trac-cymru.org for more information.

Location

Gwersyll yr Urdd, Glanllyn
Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST United Kingdom

When

Share